Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7283
Title: Phong house đánh thức căn nhà bỏ hoang
Authors: Võ, Hữu Linh
Keywords: Phong House
Thiết kế cải tạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 215 .- Tr.44-47
Abstract: Phong House là ngôi nhà được thiết kế cải tạo từ xưởng sản xuất đồ gỗ của công ty Kiến trúc nội thất VHL. Ngôi nhà được cải tạo trên hiện trạng kết cấu có sẵn của nhà xưởng, với phương châm lắp ghép và tiền chế, tái tạo lại những không gian gần gũi với thiên nhiên và chi phí xây dựng thấp, đó là mục tiêu chủ đầu tư đặt ra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7283
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.