Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72838
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Thị Thanh Xuân-
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Thảo-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Quân-
dc.contributor.authorTạ, Thị Kim Nhung-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Quỳnh-
dc.contributor.authorNguyễn, Huy Hoàng-
dc.contributor.authorTrần, Thị Thùy Linh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Vinh-
dc.date.accessioned2022-01-14T02:45:42Z-
dc.date.available2022-01-14T02:45:42Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn2354-080X-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72838-
dc.description.abstractNghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng bộ câu hỏi điều tra online trên 2157 đối tượng nhằm đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 lên công việc và cuộc sống của cán bộ y tế tại Hà Nội bằng phương pháp phân tích nhân tố. Kết quả của nghiên cứu cho thấy đại dịch Covid 19 có ảnh hưởng đáng kể tới cuộc sống và công việc của nhân viên y tế trên địa bàn Hà Nội. Nhân viên y tế tuyến huyện/xã có nhiều áp lực trong công việc hơn tuyến trung ương (Coef: 0,104; 95%CI:0,059;0,148), điều dưỡng nhiều áp lực hơn bác sĩ (Coef: 0,5; 95%CI:0,009-0,095). Người có tuổi đời, tuổi nghề càng cao thì áp lực công việc càng lớn nhưng lại có thái độ làm việc tích cực hơn. Người làm việc tại nơi có nguy cơ tiếp xúc thì có thái độ bi quan hơn những người làm việc ở nơi gần như không phải tiếp xúc với dịch bệnh Covid-19.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 144, Số 08 .- Tr.1-8-
dc.subjectTác độngvi_VN
dc.subjectNhân viên y tếvi_VN
dc.subjectCovid-19vi_VN
dc.subjectHà Nộivi_VN
dc.titleTác động của đại dịch Covid-19 tới nhân viên y tế tại Hà Nội năm 2020vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.