Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7284
Title: Mất an toàn khi sử dụng giàn giáo trong xây dựng: Nguyên nhân và kiến nghị
Authors: Nguyễn, Hoài Nam
Ngô, Quang Tuấn
Keywords: An toàn
Giàn giáo xây dựng
Biện pháp thi công
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.168-172
Abstract: Bài báo này trình bày một số nguyên nhân gây ra các sự cố mất an toàn đối với hệ giàn giáo trong quá trình xây dựng các công trình dân dụng ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. Từ những sự vụ mất an toàn giàn giáo, bài báo tập trung phân tích các nguyên nhân theo 3 nhóm: nguyên nhân về kỹ thuật, nguyên nhân về tổ chức; nguyên nhân bản thân. Từ đó đưa ra các kiến nghị để hạn chế các sự cố mất an toàn giàn giáo trong xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7284
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.21 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.