Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7287
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến niềm tin khi mua hàng trực tuyến của khách hàng tại quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến niềm tin khi mua hàng trực tuyến của khách hàng tại quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. Đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến niềm tin khi mua hàng trực tuyến của khách hàng. Đề xuất giải pháp giúp cho các nhà kinh doanh trực tuyến nâng cao chất lượng giao dịch từ đó tạo dựng niềm tin cho khách hàng khi mua sắm.
Description: 99 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7287
ISSN: B1502396
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.