Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72876
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Thị Quân-
dc.contributor.authorLê, Thị Thanh Xuân-
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Thảo-
dc.contributor.authorPhan, Thị Mai Hương-
dc.contributor.authorTạ, Thị Kim Nhung-
dc.contributor.authorLê, Thị Thanh Hà-
dc.date.accessioned2022-01-14T03:04:03Z-
dc.date.available2022-01-14T03:04:03Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn2354-080X-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72876-
dc.description.abstractChất lượng số liệu trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của chương trình tiêm chủng. Do vậy, nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tính chính xác và đầy đủ của số liệu trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2019. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến hành trên 620 đối tượng tiêm chủng của 3 tỉnh/thành phố là Hà Nội, Hưng Yên, Sơn La. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: Chất lượng số liệu trên Hệ thống và thực tế tương đối chính xác và đầy đủ. Tỷ lệ trẻ được nhập trên Hệ thống tiêm chủng quốc gia 81,2%. Tỷ lệ trẻ khớp thông tin giữa sổ sách và Hệ thống về nhân khẩu học 87,7%. Cần tăng cường giám sát hỗ trợ, tập huấn mới và tập huấn lại cho cán bộ y tế đồng thời tăng cường công tác đảm bảo chất lượng số liệu từ đó nâng cao chất lượng quản lý tiêm chủng tại địa phương.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 144, Số 08 .- Tr.322-328-
dc.subjectChất lượng số liệuvi_VN
dc.subjectHệ thống thông tin tiêm chủng quốc giavi_VN
dc.subjectMiền Bắc Việt Namvi_VN
dc.titleChất lượng số liệu trên hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2019vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.