Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72876
Title: Chất lượng số liệu trên hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2019
Authors: Phạm, Thị Quân
Lê, Thị Thanh Xuân
Nguyễn, Thanh Thảo
Phan, Thị Mai Hương
Tạ, Thị Kim Nhung
Lê, Thị Thanh Hà
Keywords: Chất lượng số liệu
Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia
Miền Bắc Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 144, Số 08 .- Tr.322-328
Abstract: Chất lượng số liệu trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của chương trình tiêm chủng. Do vậy, nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tính chính xác và đầy đủ của số liệu trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2019. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến hành trên 620 đối tượng tiêm chủng của 3 tỉnh/thành phố là Hà Nội, Hưng Yên, Sơn La. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: Chất lượng số liệu trên Hệ thống và thực tế tương đối chính xác và đầy đủ. Tỷ lệ trẻ được nhập trên Hệ thống tiêm chủng quốc gia 81,2%. Tỷ lệ trẻ khớp thông tin giữa sổ sách và Hệ thống về nhân khẩu học 87,7%. Cần tăng cường giám sát hỗ trợ, tập huấn mới và tập huấn lại cho cán bộ y tế đồng thời tăng cường công tác đảm bảo chất lượng số liệu từ đó nâng cao chất lượng quản lý tiêm chủng tại địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72876
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.