Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72900
Title: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ TOUR DU LỊCH VỚI ASP.NET MVC
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Đặng, Công Danh
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Trong sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ thế giới, có thể nói ngành công nghệ thông tin đang phát triển nhanh nhất và ngày càng có vai trò to lớn và hết sức quan trọng trong mọi đời sống. Cuộc sống của người dân. Hầu hết các lĩnh vực của xã hội đều sử dụng công nghệ thông tin và nhiều chương trình phần mềm đã tạo ra những kết quả vô cùng hiệu quả. Nhận thấy ngày du lịch vào thị trường online và việc xây dựng một trang web để quảng bá nên em chọn đề tài “Xây dựng website hệ thống quản lý tour với ASP.NET MVC” Chủ đề được tạo ra để giúp những khách hàng có nhu cầu du lịch có thể dễ dàng truy cập vào chuyến tham quan như xem danh sách tour theo danh mục, xem thông tin chi tiết tour, tìm kiếm tour, đối với khách hàng có đăng ký tài khoản sẽ được đặt, theo dõi lịch sử đặt, góp ý và quản lý tài khoản cá nhân. Bên cạnh đó, em đã xây dựng website quản trị để dễ dàng quản lý những thông tin về khách hàng, thông tin nhân viên, tour cũng như hóa đơn, ... Trong quá trình thực hiện đề tài, bằng kiến thức đã học kèm thêm kiến thức thực tiễn tiến hành xây dựng hệ thông thông tin, áp dụng ngôn ngữ và công nghệ: jquery,JavaScript, SQL Server- hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
Description: 84 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72900
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.04 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.