Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7291
Title: Phân tích sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại Khoa Phát triển nông thôn Trường đại học Cần Thơ
Authors: Bùi, Văn Trịnh
Phạm, Lê Thiên Lý
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng dịch vụ đào tạo tại Khoa PTNT, trường ĐHCT. Phân tích sự hài lòng của SV về chất lượng dịch vụ đào tạo tại Khoa PTNT, trường ĐHCT. Đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của SV về chất lượng dịch vụ đào tạo tại Khoa PTNT, trường ĐHCT.
Description: 81 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7291
ISSN: B1510279
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.