Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72950
Title: Chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn một mốc son về tinh thần quốc tế vô tư, trong sáng của quân đội nhân dân Việt Nam
Authors: Lê, Đức Hoàng
Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Thập Vạn Đại Sơn
Quân đội Nhân dân Việt Nam
Cách mạng Trung Quốc
Cách mạng Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 08 .- Tr.93-96
Abstract: Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam bước vào giai đoạn quyết liệt thì cách mạng Trung Quốc cần đến sự giúp đỡ, phối hợp chiến đấu, tiến đánh quân của chính quyền Trung Hoa dân quốc. Với tinh thần quốc tế vô sản cao cả, trong sáng, Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nhiệt tình giúp đỡ cách mạng Trung Quốc làm nên thắng lợi Chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn, năm 1949, góp phần thúc đẩy quá trình giành quyền lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiến tới sự ra đời Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sự giúp đỡ quý báu đó thể hiện tinh thần quốc tế vô sản trong sáng của Đảng, Quân đội và nhân dân Việt Nam, được cách mạng Trung Quốc và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72950
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.