Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72950
Nhan đề: Chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn một mốc son về tinh thần quốc tế vô tư, trong sáng của quân đội nhân dân Việt Nam
Tác giả: Lê, Đức Hoàng
Nguyễn, Thị Hương
Từ khoá: Thập Vạn Đại Sơn
Quân đội Nhân dân Việt Nam
Cách mạng Trung Quốc
Cách mạng Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 08 .- Tr.93-96
Tóm tắt: Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam bước vào giai đoạn quyết liệt thì cách mạng Trung Quốc cần đến sự giúp đỡ, phối hợp chiến đấu, tiến đánh quân của chính quyền Trung Hoa dân quốc. Với tinh thần quốc tế vô sản cao cả, trong sáng, Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nhiệt tình giúp đỡ cách mạng Trung Quốc làm nên thắng lợi Chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn, năm 1949, góp phần thúc đẩy quá trình giành quyền lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiến tới sự ra đời Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sự giúp đỡ quý báu đó thể hiện tinh thần quốc tế vô sản trong sáng của Đảng, Quân đội và nhân dân Việt Nam, được cách mạng Trung Quốc và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72950
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.