Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73
Title: Phân tích hiện tượng nước nhảy xét đến ảnh hưởng của độ dốc đáy lòng dẫn
Authors: Đặng, Thu Thủy
Hoàng, Thị Minh Hải
Keywords: Nước nhảy
Độ dốc
Đáy lòng dẫn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 1+2 .- Tr.59-61
Abstract: Nước chảy được coi như là giải pháp tốt nhất tiêu hao năng lượng dòng chảy nối tiếp đến dòng hạ lưu. Nghiên cứu này được thực hiện trong phòng thí nghiệm nhằm mục đích đánh giá các thông số nước nhảy trong máng kính với các độ dốc lòng dẫn (kênh) khác nhau. Từ đó xây dựng biểu thức thực nghiệm xác định chiều sâu sau nước nhảy và chiều dài nước nhảy có xét đến ảnh hưởng này. Thí nghiệm được thực hiện với các trường hợp độ dốc: 0,01;0,015; 0,02; 0,025; 0,03 và chiều sâu dòng chảy hạ lưu được điều chỉnh với các trường hợp khác nhau. Các kết quả thực nghiệm cho thấy quan hệ của các yếu tố trong nước nhảy (h2/h1; ln/h1).Từ đó kiến nghị biểu thức thực nghiệm tính toán nước nhảy.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/73
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
227.82 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.