Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7300
Title: Quản lý rủi ro pháp lý gắn với thế chấp hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh
Authors: Trần, Quang Vinh
Bùi, Đức Giang
Keywords: Rủi ro pháp lý
Thế chấp hàng hóa luân chuyển
Hoạt động sản xuất
Hoạtđộng kinh doanh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 11 .- Tr.16-18
Abstract: Trong thực tế cấp tín dụng, việc nhận tài sản bảo đảm là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh đang tiềm ẩn rủi ro đối với ngân hàng nhất là khi hàng hóa bị “tẩu tán” ngoài tầm kiếm soát của ngân hàng hay trong trường hợp cán bộ ngân hàng bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thêm vào đó, cơ chế pháp lý áp dụng cho biện pháp bảo đảm này còn khá sơ sài và còn nhiều bất cập.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7300
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.65 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.