Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73011
Title: Đồng chí Lê Quang Đạo nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo của công cuộc đổi mới đất nước
Authors: Trần, Đức Cường
Keywords: Lê Quang Đạo
Nhà lãnh đạo
Uy tín lớn
Công cuộc đổi mới
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 10 .- Tr.75-79
Abstract: Đồng chí Lê Quang Đạo là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Cuộc đời hoạt động Cách mạng phong phú đầy nhiệt huyết của đồng chí, trải qua quá trình phấn đấu không mệt mỏi trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và định hướng xã hội chủ nghĩa được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao: "Đồng chí Lê Quang Đạo, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đồng chí đã đi trọn cuộc đời một cách vẻ vang và để lại cho chúng ta tấm gương về cuộc đời cao đẹp của người Cộng sản mẫu mực, nhà yêu nước chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người đầy lòng nhân ái và vị tha, ham học hỏi, giàu trí tuệ, rất mực khiêm tôn, sống giản dị, trong sáng và chu đáo, chân thành và thủy chung, gần gũi và đoàn kết với mọi người. Theo gương Bác Hồ, đồng chí đã làm việc đến hơi thở cuối cùng vì sự nghiệp Cách mạng của Đảng và nhân dân ta"¹.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73011
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.