Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7306
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Buôn Phương
Tác giả: Nguyễn, Thúy An
Nguyễn, Thị Tú Ngọc
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh theo kỳ kế toán quý II năm 2018 tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dich Vụ Buôn Phương. Đánh giá công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2015, 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 tại doanh nghiệp. Đề ra các giải pháp hoàn thiện cho công tác kế xác định kết quả kinh doanh của công ty và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Mô tả: 185 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7306
ISSN: B1501970
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
10.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.