Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7306
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Buôn Phương
Authors: Nguyễn, Thúy An
Nguyễn, Thị Tú Ngọc
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh theo kỳ kế toán quý II năm 2018 tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dich Vụ Buôn Phương. Đánh giá công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2015, 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 tại doanh nghiệp. Đề ra các giải pháp hoàn thiện cho công tác kế xác định kết quả kinh doanh của công ty và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Description: 185 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7306
ISSN: B1501970
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.