Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7307
Title: Phân tích hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Thị Tuyết Sương
Nguyễn, Thanh Ngân
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại, và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển các dịch vụ này. Phân tích thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ trong giai đoạn từ năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2018. Đánh giá hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng. Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng.
Description: 93 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7307
ISSN: B1502187
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.