Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7311
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch nội địa của người dân Thành phố Cần Thơ
Authors: Hồ, Lê Thu Trang
Huỳnh, Văn Thành
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích được thực trạng về phát triển nhu cầu du lịch nội địa trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Xác định được các yếu tố tác động đến nhu cầu du lịch nội địa của người dân trên địa bàn thành phố. Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy nhu cầu du lịch nội địa của người dân trên địa bàn thành phố và góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch ở Cần Thơ.
Description: 88 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7311
ISSN: B1507772
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.