Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7320
Nhan đề: Ảnh hưởng của độ mặn kết hợp nhiệt độ lên sự tiêu hóa thức ăn của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)
Tác giả: Trần, Thị Thanh Hiền
Thái, Hồng Thanh Tuyền
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên sự tiêu hóa của tôm càng xanh. Thí nghiệm gồm 9 nghiệm thức với sự kết hợp của 3 mứcđộ mặn là 0‰, 5‰, 10‰ với 3 mức nhiệt độ là nhiệt độ bình thường (27-28°C),31°C và 34°C. Nhiệt độ được điều chỉnh 31°C, 34°C vào ban ngày và ban đêm.Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, 1% Cr2O3 được trộn vào thức ăn làm chất đánh dấu để xác định độ tiêu hóa của tôm, thức ăn có hàm lượng protein 40%, béo 4- 6%. Tôm càng xanh thí nghiệm có kích cở khoảng 25-30g/con được bố trí vào các bể 500 L với mật độ 10 con/bể. Kết quả cho thấy nhiệt độ và độ mặn không tác động lên độ tiêu hóa khô và độ tiêu hóa protein của tôm càng xanh nhưng tác động lên độ tiêu hóa lipid của tôm càng xanh. Độ tiêu hóa thức ăn của tôm càng xanh khác biệt không có ý nghĩa ở các mức nhiệt độ khác nhau
Mô tả: 11tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7320
Bộ sưu tập: Trường Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
421.21 kBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.