Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7320
Title: Ảnh hưởng của độ mặn kết hợp nhiệt độ lên sự tiêu hóa thức ăn của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Thái, Hồng Thanh Tuyền
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên sự tiêu hóa của tôm càng xanh. Thí nghiệm gồm 9 nghiệm thức với sự kết hợp của 3 mứcđộ mặn là 0‰, 5‰, 10‰ với 3 mức nhiệt độ là nhiệt độ bình thường (27-28°C),31°C và 34°C. Nhiệt độ được điều chỉnh 31°C, 34°C vào ban ngày và ban đêm.Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, 1% Cr2O3 được trộn vào thức ăn làm chất đánh dấu để xác định độ tiêu hóa của tôm, thức ăn có hàm lượng protein 40%, béo 4- 6%. Tôm càng xanh thí nghiệm có kích cở khoảng 25-30g/con được bố trí vào các bể 500 L với mật độ 10 con/bể. Kết quả cho thấy nhiệt độ và độ mặn không tác động lên độ tiêu hóa khô và độ tiêu hóa protein của tôm càng xanh nhưng tác động lên độ tiêu hóa lipid của tôm càng xanh. Độ tiêu hóa thức ăn của tôm càng xanh khác biệt không có ý nghĩa ở các mức nhiệt độ khác nhau
Description: 11tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7320
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
421.21 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.