Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7324
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Minh Phú-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Tuyên-
dc.date.accessioned2019-03-04T08:34:30Z-
dc.date.available2019-03-04T08:34:30Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherLV6031,6032/2018-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7324-
dc.description14tr.vi_VN
dc.description.abstractVới mục tiêu năng cao năng suất và hiệu quả trong ương nuôi ấu trùng cua biển, đề tài “Khả năng thay thế Artemia bằng thức ăn chế biến trong ương ấu trùng cua biển”đã được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2018 tại trại cua giống Đức Nguyên - Bạc Liêu. Các thí nghiệm điều được thực hiện theo mô hình nước trong hở. Nghiên cứu được tiến hành 2 thí nghiệm lần lượt. Thí nghiệm 1, khả năng thay thế Artemia bằng thức ăn chế biến từ giai đoạn Zoae 3 đến Megalop với các nghiệm thức lần lượt là 100% Artemia: 0% TACB; 80% Artemia: 20% TACB; 60% Artemia: 40% TACB; 40% Artemia: 60% TACB;20% Artemia: 80% TACB; 0% Artemia: 100% TACB. Kết quả sau 11 ngày ương toàn bộ ấu trùng chuyển sang Megalop, nghiệm thức 100% Artemia có tỷ lệ sống cao nhất đạt 17,02±1,06%; nghiệm thức 0% Artemia có tỷ lệ sống thấp nhất đạt 0%. Thí nghiệm 2, khả năng thay thế Artemia bằng thức thức ăn chế biến từ giai đoạn Megalop đến cua 1 với các mức Artemia và TACB lần lượt là 100% Artemia: 0% TACB; 80% Artemia: 20% TACB; 60% Artemia: 40% TACB; 40% Artemia: 60% TACB;20% Artemia: 80% TACB; 0% Artemia: 100% TACB. Kết quả sau 5 ngày ương toàn bộ ấu trùng chuyển sang cua 1, nghiệm thức 20% Artemia: 80% TACB có tỷ lệ sống cao nhất đạt 76,8±4,83%; các nghiệm thức 0% Artemia:10 0% TACB có tỷ lệ sống thấp nhất đạt 57,6±2,6% .vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại Học Cần Thơvi_VN
dc.subjectNuôi trồng thủy sảnvi_VN
dc.titleKhả năng thay thế artemia bằng thức ăn chế biến trong ương ấu trùng cua biển(Scylla paramamosain)vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
565.89 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.