Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7325
Title: Nhôm anode xu hướng vật liệu mới
Authors: Thu Hiền
Keywords: Nhôm anode
Vật liệu mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 215 .- Tr.70-71
Abstract: Thời gian gần đây các nhà thầu xây dựng và chuyên gia bất động sản dành sự quan tâm đặc biệt đến một dòng vật liệu có tên là nhôm Anode. Với các ưu thế vượt trội về tính năng và độ bền, nhôm Anode đang được lựa chọn thi công nhiều công trình cao cấp, đặc biệt là những công trình có niên hạn sử dụng lên đến trên 50 năm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7325
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.83 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.