Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73255
Title: Các rào cản áp dụng công nghệ Blockchain tại các công ty giao nhận vận tải ở Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thanh Hùng
Keywords: Blockchain
Giao nhận vận tải
Rào cản áp dụng công nghệ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 157 .- Tr.74-87
Abstract: Kỹ thuật blockchain có thể cải thiện hiệu quả và tăng khả năng cạnh tranh của các công ty cung ứng dịch vụ giao nhận vận tải. Mặc dù công nghệ blockchain được kỳ vọng là một giải pháp giúp các công ty xây dựng mạng lưới hậu cần bền vững, tỷ lệ chấp nhận công nghệ này vẫn còn thấp. Do đó, nghiên cứu này xác định các yếu tố rào cản áp dụng blockchain trong ngành giao nhận vận tải. Thay vì cung cấp thêm lý do để áp dụng công nghệ blockchain, nghiên cứu tìm hiểu các yêu tố ngăn cản các công ty giao nhận vận tải áp dụng blockchain. Những phát hiện dựa trên dữ liệu thực nghiệm hỗ trợ phần lớn các giả thuyết nghiên cứu. Nghiên cứu xác định các yếu tố cản trở việc áp dụng công nghệ blockchain bao gồm nhận thức về sự phức tạp của công nghệ, nhận thức rủi ro về việc bị nhà cung cấp trói buộc nền tảng công nghệ, nhận thức sự khó khăn trong hợp tác giữa các công ty, nhận thức về sự hỗ trợ hạn chế của chính phủ và nhận thức về sự hạn chế của các quy định và hành lang pháp lý. Trên cơ sơ đó, nghiên cứu đưa ra một số hàm ý về quản trị liên quan đến việc vận dụng công nghệ blockchain tại các công ty giao nhận vận tải ở thành phố Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73255
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.55 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.68.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.