Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/733
Title: Anh bộ đội Cụ Hồ - Nguồn cảm hứng bất tận của thơ ca cách mạng Việt Nam
Authors: Anh Ngọc
Keywords: Anh bộ đội Cụ Hồ
Thơ ca
Cách mạng Việt Nam
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật;Số 12 .- Tr. 3-14
Abstract: Bài viết cô đúc và chọn lọc những gì mà tác giả tâm đắc về hình ảnh người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam - mà ta quen gọi là anh bộ đội Cụ Hồ đã được cả nền thơ cách mạng Việt Nam tập trung thể hiện.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/733
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_846.16 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.