Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7330
Title: Nâng cao vốn xã hội cho cán bộ công đoàn trong thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể
Authors: Lê, Phương Thảo
Tạ, Ánh Nguyệt
Keywords: Vốn xã hội
Cán bộ công đoàn
Thương lượng tập thể
Thỏa ước lao động tập thể
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.26-29
Abstract: Thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể là một trong những nội dung rất quan trọng trong hoạt động công đoàn; điều đó đã được Bộ luật Lao động 2012 dành 1 Chương với 27 Điều qui định. Tuy nhiên, trong thực tế để đối thoại, thương lượng thành công, đi đến ký kết thỏa ước lao động tập thể giữa người sử dụng lao động và đại diện tập thể người lao động có rất nhiều giai đoạn, mỗi một giai đoạn có những nội dung và công việc khác nhau; đòi hỏi cán bộ công đoàn không những trang bị kỹ năng, trách nhiệm, lòng nhiệt tình, kinh nghiệm, mà còn cần trang bị “Vốn xã hội”.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7330
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.13 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.137.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.