Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73320
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hương-
dc.date.accessioned2022-01-21T02:47:48Z-
dc.date.available2022-01-21T02:47:48Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn1859-3046-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73320-
dc.description.abstractCông tác kiểm tra, giám sát có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Ngay từ khi mới thành lập, cũng như trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra và giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng; luôn xác định công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Điều lệ Đảng tháng 10/1930 đã ghi rõ: “Trách nhiệm của đảng viên và các đảng bộ là giữ theo kỷ luật của Đảng một cách rất nghiêm khắc”.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.39-41-
dc.subjectBắc Giangvi_VN
dc.subjectCông tác luân chuyển cán bộvi_VN
dc.subjectCán bộ kiểm travi_VN
dc.subjectBồi dưỡngvi_VN
dc.subjectTạo nguồnvi_VN
dc.subjectChất lượngvi_VN
dc.titleBắc Giang đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ góp phần bồi dưỡng, tạo nguồn và nâng cao chất lượng cán bộ kiểm travi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
938.06 kBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.