Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7335
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDương, Duy Đạt-
dc.date.accessioned2019-03-04T09:03:11Z-
dc.date.available2019-03-04T09:03:11Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2354-1342-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7335-
dc.description.abstractTính tích cực tham gia các hoạt động xã hội của công nhân là tinh thần tự giác, chủ động, sáng tạo, vận dụng tổng hợp các điều kiện vật chất, tinh thần trong tham gia các hoạt động xã hội. Nhằm giải quyết những vấn đề xã hội đang đặt ra, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế, xã hội. Trong điều kiện hiện nay, phát huy tính tích cực của công nhân tham gia hoạt động xã hội là biện pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Để tăng cường tính tích cực của công nhân trong tham gia hoạt động xã hội cần tiến hành bằng nhiều lực lượng tham gia, bằng tổng hợp các biện pháp chính trị, tư tưởng, kinh tế, pháp luật, tổ chức, hành chính. Trong bài viết này, tác giả chỉ tập trung vào một số giải pháp chủ yếu.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.38-42-
dc.subjectCông nhânvi_VN
dc.subjectHoạt động xã hộivi_VN
dc.subjectTính tích cựcvi_VN
dc.titleGiải pháp tăng cường tính tích cực tham gia các hoạt động xã hội của công nhân trong giai đoạn hiện nayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.65 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.215.62.41


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.