Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/734
Title: Tình quân dân trong tiếng đàn nguyệt
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Liêm
Keywords: Tình quân dân
Nhạc khí dân tộc
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 12 .- Tr.52-55
Abstract: Độc tấu đàn nguyệt Tình quân dân của Xuân Ba cũng là một trong số những tác phẩm độc tấu cho nhạc cụ dân tộc một thời nổi tiếng trên truyền thanh, truyền hình, trên các sân khâu chuyên nghiệp cũng như trên chiến trường. Tác phẩm đã để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với người nghe về nội dung âm nhạc, là tiết mục quan trọng trong nhạc mục biểu diễn đàn nguyệt Việt Nam và là tác phẩm thể nghiệm sáng tác mới theo lối cổ truyền thành công cũng như sự phát triển của nghệ thuật độc tấu.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/734
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_202.28 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.