Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7341
Title: Hướng tới chuyên nghiệp hóa
Authors: Mai Phương
Keywords: Hội nghề cá Việt Nam
Chuyên nghiệp hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thủy sản Việt Nam;Số 1 .- Tr.22-23
Abstract: Năm 2017, Hội Nghề cá Việt Nam cùng các cấp Hội đã có nhiều hoạt động, chủ động phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên và những người lao động nghề cá; góp phần thực hiện các nhiệm vụ của ngành thủy sản và hoạt động của Hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7341
ISSN: 0866-8043
Appears in Collections:Thủy sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.97 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.