Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73455
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Ngọc Lam Giang-
dc.date.accessioned2022-02-07T02:21:34Z-
dc.date.available2022-02-07T02:21:34Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn0868-3808-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73455-
dc.description.abstractHoa Kỳ là một trong những nước đầu tiên trên thế giới khởi xướng và manh nha xây dựng khái niệm Chính phủ Điện tử vào đầu những năm 1990 để cải cách toàn bộ nền hành chính công thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện nay Hoa Kỳ trở thành mô hình tiêu biểu trong việc áp dụng Chính phủ Điện tử trong quản lý hành chính, cụ thể là việc "Quản trị qua mạng" (Governing by Network). Bài viết giới thiệu một số thành tựu nổi của Hoa Kỳ trong xây dựng Chính phủ điện tử.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 599 .- Tr.16-18-
dc.subjectChính phủ điện tửvi_VN
dc.subjectHoa Kỳvi_VN
dc.subjectThành tựuvi_VN
dc.subjectXây dựngvi_VN
dc.titleMột số thành tựu trong xây dựng Chính phủ điện tử Hoa Kỳvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.217.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.