Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73461
Title: Thực trạng và giải pháp chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành các doanh nghiệp công ích ở Hà Nội
Authors: Hoàng, Văn Hoan
Đỗ, Thị Nga
Keywords: Đơn vị sự nghiệp công lập
Doanh nghiệp công ích
Hà Nội
Thực trạng
Giải pháp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 599 .- Tr.34-36
Abstract: Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thành doanh nghiệp công ích là một trong những chủ trương lớn của Nhà nước nhằm đẩy mạnh xã hội hóa việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, thu hút sự tham gia rộng rãi của nhân dân và nâng cao chất lượng hoạt động của các ĐVSNCL. Quá trình chuyển đổi ĐVSNCL ở nước ta cũng như trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua có nhiều cơ hội tuy nhiên cũng gặp không ít thách thức chi phối. Bài viết này đi vào phân tích những cơ hội và thách thức đó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73461
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.119.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.