Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7349
Title: Kết hợp tiếng Việt và tiếng Anh trong quá trình giảng dạy ngoại ngữ
Authors: Nguyễn, Thị Hiền Hương
Keywords: Sử dụng tiếng Việt
Tiếng Anh
Giờ học tiếng Anh
Ngữ pháp – dịch
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.61-63
Abstract: Từ trước đến nay, người học thường được dạy tiếng Anh chủ yếu bằng tiếng Việt tại một số trường phổ thông và đại học ở Việt Nam. Giáo viên ngoại ngữ thường dạy lồng ghép ngữ pháp, từ vựng và dịch. Phương pháp này mang lại nhiều lợi ích cho người học. Bên cạnh đó cũng có không ít bất cập nảy sinh. Nghiên cứu này cho thấy, tùy đối tượng người học và yêu cầu khác nhau của các dạng bài tập, việc sử dụng linh hoạt cả tiếng Việt và tiếng Anh trong giờ học ngoại ngữ sẽ góp phần mang lại hiệu quả cao hơn cho môn học này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7349
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.67 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.137.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.