Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73501
Title: Nghiên cứu lựa chọn chất tạo màng và chất đóng rắn thích hợp trong chế tạo trong chế tạo sơn bê tông có hàm lượng VOC thấp trên cơ sở nhựa EPOXY
Authors: Nguyễn, Thị Bích Thủy
Đỗ, Như Tráng
Nguyễn, Văn Vi
Lưu, Thị Thu Hà
Trần, Thị Lý
Lê, Ngọc Lý
Vũ, Trung Hiếu
Trần, Vĩnh Diệu
Nguyễn, Nhị Trự
Keywords: Chế tạo sơn bê tông
Chất tạo màng
Chất đóng rắn
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 6 ; Tr.14-18
Abstract: Trong báo cáo, đã tiến hành chế tạo sơn epoxy được nghiên cứu với những hàm lượng nhựa epoxy Bisphenol A và Bisphenol F khác nhau nhằm đảm bảo cho nhựa không bị kết tinh trong điều kiện khí hậu lạnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73501
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.