Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7351
Title: Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Tây Đô
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Phạm, Ngọc Thùy
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình thu hút, đào tạo phát triển và duy trì nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Đô. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Đô thông qua chỉ số KPI. Đề xuất giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng trong thời gian tới.
Description: 74 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7351
ISSN: B1510298
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.