Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73529
Title: Phát hiện đột biến gen wasp trên bệnh nhân mắc hội chứng Wiskott-Aldrich
Authors: Lương, Thị Lan Anh
Nguyễn, Thị Thanh Hoa
Nguyễn, Hải Hà
Nguyễn, Đăng Tôn
Keywords: Wiskcott-Aldrich
WASP
Giải trình tự
Tư vấn di truyền
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01(19) .- Tr.61-68
Abstract: Nghiên cứu này cung cấp dữ liệu của các đột biến trong gen WASP ở bệnh nhân WAS Việt Nam. Sàng lọc đột biến trên gen WASP có thể giúp xác định nguyên nhân di truyền và góp phần quan trọng trong chẩn đoán sớm, quản lý lâm sàng và tư vấn di truyền cho bệnh nhân và các gia đình bị ảnh hưởng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73529
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.