Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73529
Nhan đề: Phát hiện đột biến gen wasp trên bệnh nhân mắc hội chứng Wiskott-Aldrich
Tác giả: Lương, Thị Lan Anh
Nguyễn, Thị Thanh Hoa
Nguyễn, Hải Hà
Nguyễn, Đăng Tôn
Từ khoá: Wiskcott-Aldrich
WASP
Giải trình tự
Tư vấn di truyền
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01(19) .- Tr.61-68
Tóm tắt: Nghiên cứu này cung cấp dữ liệu của các đột biến trong gen WASP ở bệnh nhân WAS Việt Nam. Sàng lọc đột biến trên gen WASP có thể giúp xác định nguyên nhân di truyền và góp phần quan trọng trong chẩn đoán sớm, quản lý lâm sàng và tư vấn di truyền cho bệnh nhân và các gia đình bị ảnh hưởng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73529
ISSN: 1811-4989
Bộ sưu tập: Công nghệ sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.173.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.