Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73535
Title: Cải thiện khả năng ra rễ in vitro và thích nghi ở giai đoạn vườn ươm của cây artichoke “giống tím” và cây artichoke “giống xanh”
Authors: Hoàng, Đắc Khải
Nguyễn, Thị Như Mai
Hoàng, Lê Lan Anh
Nguyễn, Như Minh Nguyệt
Hồ, Viết Long
Vũ, Quốc Luận
Vũ, Thị Hiền
Hoàng, Thanh Tùng
Đỗ, Mạnh Cường
Trần, Văn Lịch
Trần, Thị Nhung
Chu, Đức Hà
Lê, Văn Thức
Dương, Tấn Nhựt
Keywords: Artichoke
Giá thể
Ra rễ in vitro
Thích nghi vườn ươm
Vi nhân giống
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01 .- Tr.129-145
Abstract: Artichoke (Cynara scolymus L.), cây dược liệu có giá trị kinh tế, chứa hàm lượng các hợp chất phenolic, đặc biệt là cynarine có vai trò quan trọng trong việc phòng chống ung thư, bệnh tim mạch, loãng xương, đái tháo đường, thoái hóa thần kinh... Hiện nay, vì nhân giống Artichoke đã đạt một số thành tựu. Tuy nhiên, hiệu quả ra rễ cũng như chất lượng cây giống in vitro vẫn còn gặp nhiều hạn chế. Trong nghiên cứu này, cải thiện chất lượng cây giống Artichoke liên quan đến chất lượng chồi và loại giá thể phù hợp trong giai đoạn ra rễ in vitro đã được nghiên cứu trên Artichoke “giống Tím” (VA) và Artichoke “giống Xanh" (GA).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73535
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.28 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.