Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7355
Title: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ cho vay tại PVCOMBANK chi nhánh Cần Thơ phòng giao dịch An Phú
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Huỳnh, Thúy Duy
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định mô hình đo lường sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ cho vay tại ngân hàng PVcomBank chi nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch An Phú. Phân tích mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ cho vay tại ngân hàng PVcomBank chi nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch An Phú. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ cho vay tại ngân hàng PVcomBank - Phòng giao dịch An Phú.
Description: 85 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7355
ISSN: B1502227
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.