Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73550
Title: Lắp ráp và chú giải hệ gen tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) bị nhiễm virus đốm trắng ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Tụng
Nguyễn, Thị Kim Liên
Dương, Chí Thành
Nguyễn, Thu Hiền
Nguyễn, Ngọc Lan
Nguyễn, Thị Thanh Ngân
Nguyễn, Huy Hoàng
Trịnh, Thị Trang
Nguyễn, Hữu Ninh
Nguyễn, Hữu Hùng
Keywords: Lắp ráp de novo
Litopenaeus vannamei
SOAP denovo2
Tôm thẻ chân trắng
Virus đốm trắng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 02 .- Tr.271-277
Abstract: Tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương (Penaeus vannamei hoặc Litopenaeus vannamei) là loài tôm có nguồn gốc từ Nam Mỹ, đang là một trong những đối tượng tôm nuôi quan trọng có giá trị kinh tế cao ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Trong hai thập kỷ gần đây, bệnh do virus đốm trắng (white spot syndrome virus - WSSV) gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành nuôi tôm với tỷ lệ gây chết có thể lên đến 100% sau 3 đến 10 ngày phát bệnh. Giải trình tự và lắp ráp hệ gen là một bước quan trọng để cung cấp thông tin di truyền và nghiên cứu các cơ chế phân tử ở các loài có giá trị kinh tế cao. Do đó nghiên cứu này tiến hành giải trình tự, lắp ráp và chú giải hệ gen của tôm thẻ chân trắng nhiễm virus đốm trắng tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73550
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.