Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73550
Nhan đề: Lắp ráp và chú giải hệ gen tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) bị nhiễm virus đốm trắng ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Văn Tụng
Nguyễn, Thị Kim Liên
Dương, Chí Thành
Nguyễn, Thu Hiền
Nguyễn, Ngọc Lan
Nguyễn, Thị Thanh Ngân
Nguyễn, Huy Hoàng
Trịnh, Thị Trang
Nguyễn, Hữu Ninh
Nguyễn, Hữu Hùng
Từ khoá: Lắp ráp de novo
Litopenaeus vannamei
SOAP denovo2
Tôm thẻ chân trắng
Virus đốm trắng
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 02 .- Tr.271-277
Tóm tắt: Tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương (Penaeus vannamei hoặc Litopenaeus vannamei) là loài tôm có nguồn gốc từ Nam Mỹ, đang là một trong những đối tượng tôm nuôi quan trọng có giá trị kinh tế cao ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Trong hai thập kỷ gần đây, bệnh do virus đốm trắng (white spot syndrome virus - WSSV) gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành nuôi tôm với tỷ lệ gây chết có thể lên đến 100% sau 3 đến 10 ngày phát bệnh. Giải trình tự và lắp ráp hệ gen là một bước quan trọng để cung cấp thông tin di truyền và nghiên cứu các cơ chế phân tử ở các loài có giá trị kinh tế cao. Do đó nghiên cứu này tiến hành giải trình tự, lắp ráp và chú giải hệ gen của tôm thẻ chân trắng nhiễm virus đốm trắng tại Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73550
ISSN: 1811-4989
Bộ sưu tập: Công nghệ sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.