Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73561
Title: Đánh giá khả năng chịu mặn các chủng spirulina platensis nước ngọt và khảo sát môi trường nuôi rẻ tiền cho chủng tiềm năng
Authors: Lưu, Thị Tâm
Lê, Thị Thơm
Nguyễn, Cẩm Hà
Hoàng, Thị Minh Hiền
Ngô, Thị Hoài Thu
Đặng, Diễm Hồng
Keywords: Spirulina platensis
Chịu mặn
Phycocyanin
Sản xuất sinh khối
Vi khuẩn lam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 02 .- Tr.381-392
Abstract: Vi khuẩn lam Spirulina đã được nuôi trồng rộng rãi để khai thác các sản phẩm như protein, vitamin, sắc tố phycocyanin... có giá trị dinh dưỡng và dược lý cao. Tuy nhiên, việc thương mại hoá sản phẩm này còn gặp khó khăn do giá thành sinh khối cao chủ yếu do thành phần môi trường dinh dưỡng đắt tiền. Trong nghiên cứu này, từ 11 chủng S. platensis nước ngọt, bằng nuôi cấy sàng lọc, chúng tôi đã phát hiện 7 chủng có khả năng sinh trưởng tốt trên môi trường nước biển với độ mặn dao động từ 5 - 30‰ trong đó, chủng S. platensis ST được chọn cho các nghiên cứu sâu hơn. Kết quả nghiên cứu này sẽ là cơ sở khoa học cho việc sử dụng môi trường nước lợ/biển giá rẻ để nuôi sinh khối loài vi khuẩn lam có giá trị kinh tế này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73561
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.217.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.