Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73561
Nhan đề: Đánh giá khả năng chịu mặn các chủng spirulina platensis nước ngọt và khảo sát môi trường nuôi rẻ tiền cho chủng tiềm năng
Tác giả: Lưu, Thị Tâm
Lê, Thị Thơm
Nguyễn, Cẩm Hà
Hoàng, Thị Minh Hiền
Ngô, Thị Hoài Thu
Đặng, Diễm Hồng
Từ khoá: Spirulina platensis
Chịu mặn
Phycocyanin
Sản xuất sinh khối
Vi khuẩn lam
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 02 .- Tr.381-392
Tóm tắt: Vi khuẩn lam Spirulina đã được nuôi trồng rộng rãi để khai thác các sản phẩm như protein, vitamin, sắc tố phycocyanin... có giá trị dinh dưỡng và dược lý cao. Tuy nhiên, việc thương mại hoá sản phẩm này còn gặp khó khăn do giá thành sinh khối cao chủ yếu do thành phần môi trường dinh dưỡng đắt tiền. Trong nghiên cứu này, từ 11 chủng S. platensis nước ngọt, bằng nuôi cấy sàng lọc, chúng tôi đã phát hiện 7 chủng có khả năng sinh trưởng tốt trên môi trường nước biển với độ mặn dao động từ 5 - 30‰ trong đó, chủng S. platensis ST được chọn cho các nghiên cứu sâu hơn. Kết quả nghiên cứu này sẽ là cơ sở khoa học cho việc sử dụng môi trường nước lợ/biển giá rẻ để nuôi sinh khối loài vi khuẩn lam có giá trị kinh tế này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73561
ISSN: 1811-4989
Bộ sưu tập: Công nghệ sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.225.8


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.