Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73570
Title: Nhu cầu đào tạo về ứng phó với khủng hoảng, thảm họa đối với sinh viên khối kinh tế và quản trị kinh doanh
Authors: Ngô, Quỳnh An
Keywords: Sinh viên khối kinh tế
Quản trị kinh doanh
Nhu cầu đào tạo
Ứng phó
Với khủng hoảng
Thảm họa
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 600 .- Tr.28-30
Abstract: Sự phức tạp của các cuộc khủng hoảng hiện đại thường đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên. Nhu cầu phối hợp cũng đặt ra những thách thức đáng kể về quản trị công, vì các chức năng quản lý khủng hoảng thường được thực hiện ở cấp địa phương, nhưng lại được điều phối ở cấp chính phủ. Vì vậy, nhu cầu về đào tạo cho các nhà quản lý kinh tế và kinh doanh tương lai về các kiến thức và kỹ năng quản lý khủng hoảng, thảm họa, cung cấp cho họ năng lực và công cụ phù hợp để quản lý tính đa dạng, khẩn cấp của các lĩnh vực khủng hoảng khác nhau, và theo hướng linh hoạt là có cơ sở thực tiễn .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73570
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.188.113


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.