Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/736
Title: Thơ chống Mĩ - Bức tượng đài lịch sử
Authors: Trần, Mạnh Tiến
Keywords: Thơ chống Mĩ
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 12 .- Tr.26-31,44
Abstract: Nhà thơ đồng thời là những chiến sĩ và nhiều chiến sĩ trở thành nhà thơ trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Không ít những cây bút đã ngã xuống hi sinh trong lửa đạn vì độc lập vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ các nhà thơ, các chiến sĩ mới xuất hiện trong thời hoa lửa bằng nhiệt huyết, tài năng, lòng yêu Tổ quốc, tình thương đồng bào, ý chí căm thù quân xâm lược và khát vọng hòa bình thống nhất đất nước đã tạo nên những bản anh hùng ca bất diệt.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/736
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_539.07 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.82.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.