Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7361
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn loại hình du lịch sinh thái của du khách tại Cần Thơ
Authors: Trần, Thu Hương
Vưu, Quế Lam
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn loại hình DLST của du khách tại Cần Thơ, nhằm xác định sự tác động của các yếu tố đó đến sự phát triển của loại hình này. Từ đó, đưa ra các giải pháp nâng cao sự thu hút du khách đến DLST tại địa phương.
Description: 79 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7361
ISSN: B1507681
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.