Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7362
Nhan đề: Thời cơ và thách thức của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với các nước đang phát triển và Việt Nam
Tác giả: Hoàng, Xuân Long
Hoàng, Lan Chi
Từ khoá: Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư
Nền tảng phát triển
Động lực thúc đẩy
Các nước đang phát triển
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 03 .- Tr.03-09
Tóm tắt: Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới các nước đang phát triển và Việt Nam thông qua các đặc điểm nổi bật như: sự nối tiếp cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 3, lực lượng tiến hành Cách mạng chủ yếu ở các nước phát triển, mức độ lan truyền rộng rãi nhưng phân biệt về tầng nấc và tính chất, diễn biến khôn lường và nhiều nguy cơ rủi ro. Phân tích các đặc điểm nổi bật cho phép nhận biết rõ thời cơ và thách thức của các nước đang phát triển và Việt Nam. Đó là các thời cơ về điều chỉnh mục tiêu đuổi kịp các nước đi đầu, tận dụng ảnh hưởng vòng ngoài của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đó là các thách thức của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư liên quan tới thiếu nền tảng tiếp cận, thiếu lực lượng thúc đẩy, khó tham gia vào phần lõi và thiếu năng lực dự báo, điều chỉnh… Những điều chỉnh này có ý nghĩa góp phần tăng cường mức độ sẵn sàng của chúng ta trước cuộc cách mạng công nghiệp mới.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7362
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.02 MBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.