Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73649
Title: TÍCH HỢP CHATBOT VÀ DỰ BÁO BÁN HÀNG VÀO WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO HỆ THỐNG BÁN NÔNG SẢN ĐỒNG THÁP
Other Titles: INTEGRATING HATBOT AND SALE PREDICTIONINTO E-COMMERCE WEBSITE FOR DONG THAP AGRICULTURAL PRODUCTS SELLING SYSTEM
Authors: Lưu, Tiến Đạo
Nguyễn, Nhứt Thống
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Hệ thống bán hàng thông minh trong thương mại điện tử là một phần quan trọng trong kinh doanh trực tuyến. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống đã góp phần không nhỏ trong việc cắt giảm chi phí cho bộ máy nhân sự của chủ cửa hàng hay doanh nghiệp. Trong đó, có thể kể đến như chatbot thay thế cho nhân viên trong việc chăm sóc khách hàng và hỗ trợ bán hàng hay dự đoán doanh thu trong tương lai giúp cho nhà kinh doanh ước lượng được doanh thu bán hàng của mình. Vì lý do đó trong luận văn này tôi xây dựng hệ thống bán hàng thông minh gồm hai chức năng chính đó là chatbot và dự báo doanh thu để hỗ trợ cho việc bán hàng. Cách tiếp cận của hệ thống bán hàng thông minh dựa trên các lĩnh vực trong trí tuệ nhân tạo như: học máy, học sâu hay xử lý ngôn ngữ tự nhiên,... Trong đó các thuật toán học máy được sử dụng như: hồi quy tuyến tính, cây quyết định và rừng ngẫu nhiên. Sau quá trình kiểm thử và đánh giá thì kết quả cho thấy rằng chatbot hoạt động tốt hơn với thuật toán tách từ tiếng Việt so với thuật toán tách tự mặc định của Rasa (thuật toán WhiteSpaceTokenizer), còn rừng ngẫu nhiên đạt hiệu quả tốt hơn so với hồi quy tuyến tính và cây quyết định.
Description: 58 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73649
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.