Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7364
Nhan đề: Nhận diện tư duy chiến lược của Trung Quốc ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương
Tác giả: Hoàng, Thế Anh
Từ khoá: Tư duy chiến lược
Châu Á – Thái Bình Dương
Vừa hợp tác vừa cạnh tranh
“Giấc mộng Trung Hoa”
Siêu cường
Trung Quốc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 03 .- Tr.32-45
Tóm tắt: Bài viết nhận diện tư duy chiến lược của Trung Quốc ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương qua những phát biểu, phương châm đối ngoại, cách thức thực thi chính sách đối ngoại ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương của các thế lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc qua các thời kỳ từ khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời đến nay. Nghiên cứu cho rằng, nội dung chủ yếu của tư duy chiến lược là vừa hợp tác, vừa cạnh tranh với các nước trong khu vực. Từ sau Đại hội XVIII, Trung Quốc thông qua vừa hợp tác, vừa cạnh tranh thể hiện vai trò dẫn dắt, chi phối, lôi kéo các nước, mở rộng ảnh hưởng ở khu vực, thể hiện những hành động cứng rắn của mình đối với các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhằm đạt được mục tiêu của “Giấc mộng Trung Hoa” là “phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại”, trở thành cường quốc trên thế giới.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7364
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.06 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.60.197


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.