Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7365
Title: Thực trạng chung cư cũ tại TPHCM
Authors: Nguyễn, Trọng Hòa
Nguyễn, Đăng Sơn
Keywords: Thực trạng
Chung cư cũ
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 216 .- Tr.18-21
Abstract: Chung cư cũ của Sài Gòn được xây dựng trước năm 1975 được xem như một mô hình của đô thị, đã cứu cánh cho hàng vạn người có nhà ở, trong giai đoạn đất nước còn khó khăn. Cho đến nay các căn hộ đã xuống cấp, người dân vốn đã chật vật trong mưu sinh nay phải chống đỡ với hư hỏng, môi trường ẩm thấp, cuộc sống của người dân không còn đảm bảo tiêu chí nhà ở chung cư theo quy định hiện nay. Trước thực trạng đó, các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương có nhiều trăn trở làm thế nào để có giải pháp tháo gỡ, góc nhìn từ thực trạng hiện nay cho chúng ta thấy rõ hơn về vấn đề này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7365
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.28 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.