Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73654
Title: Phân tích hiệu quả học trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 của sinh viên Khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ
Authors: Phạm, Lê Hồng Nhung
Bành, Ngoc Trâm
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả học trực tuyến và tìm ra những khó khăn nổi bật trong quá trình học của sinh viên Khoa Kinh tế, Đại học Cần Thơ trong bối cảnh đại dịch Covid-19, từ đó đề xuất giải pháp điều chỉnh việc học trực tuyến, góp phần đảm bảo hiệu quả của việc học trực tuyến tại Khoa Kinh tế nói riêng và tại Đại học Cần Thơ nói chung
Description: 97 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73654
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.