Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7367
Nhan đề: Đánh giá tác động các lựa chọn đối phó rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ tại tỉnh Sóc Trăng
Tác giả: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Trương, Thủy Tiên
Từ khoá: Kinh tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá thái độ đối với rủi ro của nông hộ tại tỉnh Sóc Trăng. Phân tích thái độ đối với rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ tại tỉnh Sóc Trăng. Phân tích các lựa chọn đối phó rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ tại tỉnh Sóc Trăng. Đề xuất giải pháp giúp cho nông hộ nâng cao khả năng ứng phó rủi ro góp phần tăng thu nhập cho nông hộ.
Mô tả: 71 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7367
ISSN: B1507658
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.